| Liên hệ |
Sản Phẩm và Dịch Vụ

SOLOG là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp tối ưu về logistics, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, container và các dịch vụ liên quan khác bao gồm:

.  Kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, và lưu giữ hàng hóa
.  Xếp dỡ container, giao nhận hàng hóa;
.  Dịch vụ đại lý vận tải hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức;
.  Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ thủ tục hải quan


Address: 550 Crossroads, Binh Hoa Village, Thuan An District, Binh Duong Province
Tel: (+84) 0274-3766800, Fax: 0274-3766802, Email: contact@solog.vn