| Liên hệ |
Dịch Vụ Vệ Sinh Container:

Với dây chuyền vệ sinh bán tự động và quy trình vệ sinh container bố trí hệ thống xịt rửa nước, rửa hóa chất, vệ sinh vỏ và trong container đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường – tem cảnh báo, khử mùi v.v… đạt hiệu quả cao trong công tác vệ sinh container đảm bảo sau khi vệ sinh, container đạt yêu cầu để đóng các loại hàng theo quy định.

SOLOG áp dụng qui trình vệ sinh phù hợp vừa rút ngắn thời gian, vừa tăng hiệu quả ngay từ khâu phân loại, giám định vệ sinh để kịp thời chuyển container tới nơi cần đóng hàng hoặc bãi chứa hoặc giao trả.

Address: 550 Crossroads, Binh Hoa Village, Thuan An District, Binh Duong Province
Tel: (+84) 0274-3766800, Fax: 0274-3766802, Email: contact@solog.vn